• ■ 5K RUBY 모드 페이지 안내
  • 1) 삭제된 곡의 레벨 값은 수록된 최종 버전의 레벨 값이며, EVOLVE 이전 삭제된 곡의 레벨체계는 NT 레벨 체계에 대입하여 작성되었습니다.
  • 2) 패턴에 맞는 영상이 있는 경우 해당 레벨에 밑줄이 표기되어 있으며, 특정 영상의 경우 패턴 모음 영상으로 대체되었습니다.
  • 3) 각 열에 해당하는 제목 클릭시 오름차순, 내림차순으로 정렬할 수 있으며 내림차순이 먼저 적용됩니다.
VERSION MUSIC NM HD SHD BPM REMARK
EC Actias Artemis5-- 140
EC Again5-- 110
EC A Glimmer8-- 138
EC Airwave57- 130
EC Aniart58- 155
EC A Site De La Rue11-- 186
EC BEATRICE79- 195
EC Black Tinted Alley5-- 106
EC Break of Dawn6-- 142
EC Cosmical Rhythm4-- 128NT 삭제곡
EC Dancing Light8-- 135
EC DISTOPIA6-- 67.5 ~ 133
EC Dream Walker7-- 215
EC Entire5-- 145
EC Fallback7-- 126
EC First Fantasy4-- 134NT 삭제곡
EC FUTURE NIGHT5-- 140
EC Hesitate6-- 140
EC Hey Barbie2-- 130NT 삭제곡
EC Indistinction48- 138
EC Legend11-- 200
EC Magic Square7-- 180
EC M!rror4-- 128NT 삭제곡
EC Northpole7-- 175
EC Nothing Else6-- 125
EC On My Way38- 150NT 삭제곡
EC Orphan Children8-- 173
EC Planet X8-- 169
EC Push Me Again9-- 175
EC QUADCORE5-- 160
EC Rendezvous Coast26- 130
EC Shine Through10-- 182
EC Shove It37- 147
EC Sigma9-- 160
EC Starlight Factory8-- 150
EC Stranger6-- 130
EC Tension68- 145
EC Todos Los Dias3-- 128
EC Total Eclipse8-- 150
EC Tron7-- 140
EC True6-- 128
EC UniT8-- 176
EC Wheel of Fire58- 180
EC Withered Heights35- 85