• ■ 5K COURSE 모드 페이지 안내
  • 1) 코스가 최초 수록된 버전을 기입하였으며, 최종 버전의 영상/노트수를 기입하였습니다.
  • 2) 해당 코스의 영상이 랜덤 패턴의 영상인 경우 비고에 표시가 되어있으며, 영상이 있는 곡 제목 클릭시 해당 곡만 재생됩니다.
VERSION COURSE LEVEL MUSIC NOTE REMARK
? znpfg ? Envy Mask 1118
7TH TRAX 1.5 znpfg ? 빛바랜영혼 1291
7TH TRAX 1.5 znpfg ? 20000000000 1085OST Version
7TH TRAX 1.5 znpfg ? B.O.W.
7TH TRAX 1.5 znpfg ? Cosmic Bird 1276
7TH TRAX 1.5 znpfg ? Climax 1428
7TH TRAX 1.5 znpfg ? Feel So Sad 1403
7TH TRAX 1.5 znpfg ? Fire Storm 1822
7TH TRAX 1.5 znpfg ? Go! 1216
7TH TRAX 1.5 znpfg ? Legend of Moonlight 983
7TH TRAX 1.5 znpfg ? Memories 1018
7TH TRAX 1.5 znpfg ? Metagalactic 1177
7TH TRAX 1.5 znpfg ? Smash 1029
7TH TRAX 1.5 znpfg ? Shout 1219
7TH TRAX 1.5 znpfg ? The 3rd Place 862
7TH TRAX 1.5 znpfg ? The Prince of Darkness 1386
7TH TRAX 2.0 znpfg ? 느낌 -Sonic A.P.E Ver- 846
7TH TRAX 2.0 znpfg ? Aquaris 1532Random
7TH TRAX 2.0 znpfg ? Baby Dance -Club ver- 1070
7TH TRAX 2.0 znpfg ? Be Mine 1088-YK Edit-
7TH TRAX 2.0 znpfg ? Be-at Feedback 1325-YK Edit-
7TH TRAX 2.0 znpfg ? Climax 1428Random
7TH TRAX 2.0 znpfg ? Curse it!! 845
7TH TRAX 2.0 znpfg ? Hypnotize 1131
7TH TRAX 2.0 znpfg ? Look Out -OST Version- 841
7TH TRAX 2.0 znpfg ? Stay -Radio Edit- 844
7TH TRAX 2.0 znpfg ? With U Girl -Beach Ver- 999
7TH TRAX 2.01 znpfg ? 2nd Life 1485
7TH TRAX 2.01 znpfg ? Aura 2181
7TH TRAX 2.01 znpfg ? Back for More 1208
7TH TRAX 2.01 znpfg ? Dance with Me -Dischord Edit- 1549-OST Version-
7TH TRAX 2.01 znpfg ? Do you Remember? -Remix- 1016
7TH TRAX 2.01 znpfg ? Frantic -YK Edit- 1750
7TH TRAX 2.01 znpfg ? Lucid 1949
7TH TRAX 2.01 znpfg ? Mystic Dream 9903 -Another-
7TH TRAX 2.01 znpfg ? R-decision
7TH TRAX 2.01 znpfg ? Refresh -J-Style Edit- 1246
7TH TRAX 2.01 znpfg ? Sinus 1752
7TH TRAX 2.01 znpfg ? With U Girl 999
7TH TRAX BE znpfg ? La grand bleu 1433
7TH TRAX BE znpfg ? Loki 1414Random
7TH TRAX BErA znpfg ? 2.14
7TH TRAX BErA znpfg ? Anytime 766
7TH TRAX BErA znpfg ? Apollon 2108
7TH TRAX BErA znpfg ? Barcadi on the Beach 720
7TH TRAX BErA znpfg ? Black Market 1027
7TH TRAX BErA znpfg ? Bob
7TH TRAX BErA znpfg ? Dieoxin 1436
7TH TRAX BErA znpfg ? Fell Hound III 1979
7TH TRAX BErA znpfg ? For 3 Weeks 849
7TH TRAX BErA znpfg ? Forget 1400
7TH TRAX BErA znpfg ? KAFAT 1288
7TH TRAX BErA znpfg ? Love & Extasy 1286
7TH TRAX BErA znpfg ? Lovely Days 820
7TH TRAX BErA znpfg ? My Honey 787Random
7TH TRAX BErA znpfg ? Mystic Dream 9903 -Horror Mix- 589
7TH TRAX BErA znpfg ? R.F.C. 1144
7TH TRAX BErA znpfg ? Red Hot 915
7TH TRAX BErA znpfg ? Stay with Me 925
7TH TRAX BErA znpfg ? Substance 828
7TH TRAX BErA znpfg ? The Rhythm 1303
7TH TRAX BErA znpfg ? Thrust Out 1668
7TH TRAX BErA znpfg ? Weep Irish -Remix- 1405
7TH TRAX BErA znpfg ? Weird Wave 781Random
7TH TRAX BErA znpfg ? Y-Gate 1162
AE znpfg ? Calling Me Now 1072
AE znpfg ? Complex 1335
AE znpfg ? Damnation
AE znpfg ? Dance With Me
AE znpfg ? Don't Say Anything
AE znpfg ? I've got this feeling -Extended Ver-
AE znpfg ? Never Feel This Way 1709
AE znpfg ? R.D.M 1120
AE znpfg ? The Boy
AE znpfg ? The Boy -EK2-Beat Ver-
AEIC znpfg ? I Do Love You
AEIC znpfg ? One Two Three Four -SJ Mix-
EC znpfg ? 2nd Jewel 1152
EC znpfg ? Appeal 905
EC znpfg ? Catch the Flow 641
EC znpfg ? Eye of Beholder 909
EC znpfg ? Give it 2 me
EC znpfg ? Sensation of Stage 1551
EC znpfg ? Shout 1219
EC znpfg ? SkyWard
EC znpfg ? Smash 1029
NT znpfg ? 神威 2581
NT znpfg ? 적월애 1478
NT znpfg ? Beatrice 2189
NT znpfg ? Legend 2366
NT znpfg ? 찬가 908
NT znpfg ? Wars of the Roses, 1455 1668